DNA serisi nem alma cihazları

Isıtma soğutma havalandırma sektöründe 39 yılı geride bırakan Dipaz A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı ve Makine Yüksek Mühendisi Kemal Karşıyakalılar`ın idaresinde sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu sorpsiyon tip kurutuculu nem alma cihazlarının “Dipaz DNA serisi nem alma cihazları” adı altında seri halde imalatına başlamış bulunmaktadır.

Yeni ürünlerimizi son teknoloji kullanarak üretmekteyiz ve şimdiye kadar ilk yerli üretici olmanın gururunu duyuyoruz. Benzer tür nem alıcıların ancak yurt dışından ithal edildiği ve bundan böyle tercih edilmemiz sayesinde dövizimizin de ülkemizde kalacağı ve cari açığa katkıda bulunacağı kesindir. 

Nem alıcılar genel olarak iki grupta toplanmaktadır. Biz özellikle rotorlu tip nem alıcıların imalatı üzerine yoğunlaştık. Bu iki grup arasındaki farklılıkları kısaca şöyledir:

SORPSİYON TİPİ NEMALMA TEKERİ VE SOĞUTUCU GAZ İLE ÇALIŞAN NEMALMA CİHAZI KARŞILAŞTIRMASI

NEM ALMA TEKERİ

*Zeolit,silikajel gibi adsorbanlarla çalışır

*Su buharı adsorbe edilir, mikro gözeneklerde sıvı olarak tutulur                     

*Adsorbe edilen su rejenere edilir            

*Her sıcaklıkta, adsorban tipine göre çalışır                     

*Sadece rejenerasyon için gerekli olan enerjiyi   tüketir, çevreyle dosttur. 

SOĞUTUCU GAZLI NEM ALMA CİHAZI

* Soğutucu gaz ile çalışır

* Hava içindeki su buharı çiğ noktası sıcaklığına  düşürülür, yoğuşan su bir haznede toplanır

*Soğutulan hava kondenserde çevre şartlarına ısıtılır

*Çevre şartlarına bağımlıdır, çevre sıcaklıklarının üzerinde ve çok altında çalışmaz

*Soğutucu gaz kompresörü vardır, çevreye zararlı gazlar içerir

Dipaz Soprsiyon Tipi Nem Alma Tekeri    Dipaz Sorpsiyon Tip Kurutuculu Nem Alma Cihazı


 

Soğutucu gazlı nem alma cihazlarının kapasiteleri genel olarak küçük kapasitelerle sınırlı olup, nem alma ihtiyacının arttığı durumlarda daha yüksek kapasiteli cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır ve Dipaz bu boşluğu doldurmaktadır. Sektörlere göre başlıca kullanım yer ve amaçları aşağıda belirtilmektedir:                                                                                            

-Kapalı yüzme havuzlarında nem alma:

Havuz suyunun ısıtılması nedeniyle sürekli hızla buharlaşarak havaya karışması ortamdaki bağıl nemin artışına, bu da tesisin yoğun neme maruz kalarak hızla çürümesine ve ortamda bakteri oluşumuna sebep olmaktadır. Nispi nem seviyesini %50’ler civarına çekerek daha konforlu bir ortam yaratmak ve yüksek nem seviyesinden olumsuz etkilenen tesisin bakım giderlerini düşürmek amacıyla Dipaz DNA serisi nem alma cihazları kullanılır. Aynı zamanda ısı geri kazanımı da sağlanmış ve ısıtma ortam ısıtma giderine büyük ölçüde katkı sağlanmış olur.   

-Arşiv odalarında nem alma:

Bir çok şirket, kurum ve kuruluşun evraklarını muhafaza ettiği iyi kötü bir arşiv odası vardır. Bu odalar genellikle işin doğası gereği en az kullanılan yerler olarak seçilirler, havalandırması veya iklimlendirmesi mevcut değildir. Arşivlenen belgeler yani kağıtlar higroskopik yapıda olduğundan uzun süreli bulunduğu ortamdaki nemi absorbe eder ve neticede küflenerek kullanılamayacak hale gelir.  Dipaz DNA serisi nem alma cihazlarının kullanılması sayesinde ortam koşulları sabit ve ideal nispi nem oranında tutulması ile saklanan evraklar uzun süre problemsiz muhafaza edilebilir.   

-Tersanelerde nem alma:

Gemi inşaasında ve tadilatında boyama öncesi metalin raspalanarak temiz metal yüzeyin ortaya çıkması sağlanır. Metalin hava ile temasında korozyona uğraması işlemin tekrarlanması anlamına geleceğinden tersaneler için çok maliyetli ve zaman alan bir işlemdir. Bu nedenle metal yüzeyin bulunduğu ortamda hava ile teması neticesinde korozyon riskini en aza indirmek ve nem oranını düşük seviyelerde tutmak gerekir. Genellikle hacim büyük olduğundan büyük kapasiteli nem alma cihazları kullanmak gerekir. Böyle uygulamalarda Dipaz DNA serisi nem alma cihazlarının boya kurutma ve fırınlamaya yarayan sıcak hava cihazlarıyla kombine şekilde kullanımı tersanelere büyük kolaylık sağlamaktadır.

 -Halı kurutma tesislerinde nem alma:

Halı yıkamacılar, yıkanan halıları santrifüjde merkez kaç etkisiyle sıktırdıktan sonra halı bünyesinde kalan suyu kurutmak için havalar sıcak ve güzel olduğunda doğal havalandırma yöntemini, havalar soğuk veya yağışlı olduğunda ise ısıtıcı ile kurutma yöntemini seçerler. Doğal kurutma yöntemi masrafsız gibi görünür fakat zaman gerektirir, ısıtıcı ile kurutma ise ek enerji kullanıldığı için en yüksek maliyetli kurutma şeklidir. Isıtıcılar genellikle hava sirkülasyonu olan sıvı yakıtlı, gaz yakıtlı veya elektrikle çalışan türlerdir ve ek enerji gerektirir. Bazı lokasyonlarda elektrik takati yetersizliği nedeniyle elektrikli ısıtıcı kullanımı mümkün olmazken, bazılarında ise eksoz baca çıkışı mümkün olmamaktadır. Bu durumda tek seçenek nem alma cihazı kullanarak kurutma işlemini gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Dipaz ve Isımak sıcak hava cihazlarının, sirkülasyon fanlarıyla ve Dipaz DNA serisi nem alma cihazlarıyla birlikte kombine şekilde kullanımı halı kurutma işini hızlandırarak maliyetleri düşürmekte ve kurutma kalitesini en yüksek seviyeye taşımaktadır.     

-Depolarda nem alma:

Karton kutu, mukavva gibi selüloz kökenli ambalaj içinde sarmalanarak muhafaza edilen çeşitli ürünlerin depolanması ve elleçlenmesi süresince ambalajın rijit yapısını koruyarak ürünün sağlam bir şekilde tüketiciye ulaştırılması esastır. Depolanan ortam şartları nispi nem açısından yüksekse ürünler daha depoda iken istiflenen ambalajları ezilip bozularak koruyucu görevini yitirmektedir. Yüksek kalite anlayışı, ambalajın ürünü satmaya yardımı ve aynen  ürün gibi ambalajın da korunması depolama şartlarında iyileştirme ve yüksek nem problemi olan hacimlerde daimi nem kontrolü gerektirebilir. Bu tür uygulamalar tam anlamıyla Dipaz DNA serisi nem alma cihazlarının kullanımı ile çözüm getirilebilecek uygulamalardır.     

-İlaç sanayinde nem alma:

İlaç yapımında kullanılan hammaddeler büyük çoğunlukla higroskopik malzemeler olup, havadaki nem miktarı değişikliklerinden proses süresince azami derecede etkilenmekte ve hassas reçete değerleri şaşmaktadır. Bunun yanı sıra nemli hava nedeniyle hammadde beslemede topaklanma sonucu birikim ve yapışma gibi sorunlardan ötürü toz akışkanlık problemleri, tablet ve draje basım sorunları da yaşanmaktadır. Bilhassa yumuşak jel kapsül imalinde kapsülleme ve kurutma süreçlerinde havada  %30-%15 civarında nem olması yumuşak jel ilaç imalinde kurutma ve kalite bozukluklarının önüne geçmektedir. Burada sadece havadaki nemi almak kafi olmamakla birlikte, Dipaz soprsiyon tipi rotorlu nem alma tekerleğini hava şartlandırma ünitesiyle birlikte hijyenik şartlarla ilaç üreticilerinin kullanımına sunmaktadır.

-Şekerleme ve çikolata imalat sürecinde nem alma:

Şekerleme imalatında ürün, eritme, pişirme, şekillendirme, soğutma ve ambalajlama aşamalarından geçer. Soğutma tünelinde sadece soğutma sayesinde nem seviyesinin yeterince düşürülmesini tek başına sağlayamaz, dolayısıyla bir nem alıcının imalat prosesine dahil edilmesi gerekir. Aksi halde şekerlemeler birbirine, soğutma tüneline, sarım aşamasında ambalaja, tartım aşamasında tartıya yapışabilir ve parlaklığını kaybederek matlaşabilir. 

Çikolata imalatında kullanılan, satışa sunulan toz kakao normalde %5 nem içerir. Daha yüksek nem depolama sırasında küf gelişimine neden olur. Bu nedenle kakao tozu nem geçirmez ambalajlar içinde ve kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir. Çikolatanın nakliyesi ve depolaması süresince nispi nem oranı %65’ten düşük olmalıdır. Bu koşullar sağlanamazsa ürün yüzeyinde çiçeklenmeler meydana gelir.  

Genel olarak tüm şekerleme ürünleri serin ve kuru ortamda doğrudan güneş ışığı görmeyecek şekilde saklanır. Sıcaklık 22°C’nin, nispi nem ise %60’ın üzerinde olmadığı takdirde ürünler son kullanma tarihine kadar ilk günkü kalitesini korur. Özellikle sarma şeklinde ambalajlanıp dökme olarak satılan ürünler veya kağıt ambalajlı ürünler aşırı nemli ortamlardan çok çabuk etkilenir. Çikolata ve şekerleme satışlarının mevsimsel özellikler göstermesi; kış aylarında ve dini bayramlarda talebin zirveye ulaşması nedeniyle üretici firmalar stok depolarında da ideal nispi nem oranı gibi uygun muhafaza koşullarını oluşturmalıdırlar. Dipaz soprsiyon tipi rotorlu nem alma tekerleğini soğutucu ünitesiyle birlikte hijyenik şartlarla şekerleme üreticilerinin kullanımına sunmaktadır. 

 

Kaynak: haberortak.com      

Link:http://www.haberortak.com/Haber/Insaat/02052014/DNA-serisi-nem-alma-cihazlari.php

Dergi: ST İnşaat Malzeme Dergisi  Sayı: Mayıs 2014


Haber Resimleri